राजनीति

  • नेपाल सरकार घरेलु मेडियालाई सिध्याउने


    काठमाण्डौ : नेपाल सरकारले घरेलु मेडियालाई सिध्याउने विध्येक लियाउन थाले छ । प्रस्तावित विज्ञापन नियमहरु विधेयकको रुपमा कार्यान्वयन भएमा यसले टेलिभिजन च्यानलहरुलाई महत्वहीन तथा नेपाल.........

राजनीति

प्रमुख समाचार

पत्रपत्रिकाबाट

बिशेष विज्ञापन

Like Us On Facebook