Tag: जेनरेटिभ एआई

जेनरेटिभ एआई
कम्प्युटर-विज्ञान
एआइलाई सहि निर्देशन दिएर सफ्टवयर तथा वेवसाईट बनाउन सकिने

२७ चैत्र । पछिल्लो समयमा कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरुका लागि नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ जुन जेनरेटिभ एआई (आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स) हो । यो प्रविधि कम्प्युटर विज्ञानको उच्चस्तरको अङ्गको रुपमा मान्न सकिन्छ । एआई एक प्रकारको मशीन लर्निङ्ग प्रविधि हो । यो प्रविधिले