रक्तचन्दनका विरुवा रोप्दै!_ /QmrGbgsf lj?jf /f]Kb} s~rgk’/,@* c;f/ M s[i0fk’/ gu/kflnsf @ a+s :yLt gj b’uf{ dlGb/df d+unjf/ /QmrGbgsf lj?jf /f]Kb} j8f cWoIf ch'{g ;fpb nufot . dlGb/ kl/;/df Ps bh{g a9L /QmrGbg nufotsf hl8a’6Lsf lj?jf /f]lkPsf 5g . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?,/f;;

कञ्चनपुर, २८ असार । कृष्णपुर नगरपालिका वडा नंश्. २ बंकस्थित नव दुर्गा मन्दिर परिसरमा मंगलवार रक्तचन्दनका विरुवा रोप्दै वडा अध्यक्ष अर्जुन साउद लगायत ।

 

–तस्वीर ः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/राससप्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले १२ औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आज एक कार्यक्रमकाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

भरतपुर अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बिषयलाई लिएर सिताराम कट्टेल(धुर्मुस) आक्रोशित भएका छन् । उनले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत एउटा

काठमाडौँ — पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ । महानगरपालिकाको टोलीले