रक्तचन्दनका विरुवा रोप्दै!_ /QmrGbgsf lj?jf /f]Kb} s~rgk’/,@* c;f/ M s[i0fk’/ gu/kflnsf @ a+s :yLt gj b’uf{ dlGb/df d+unjf/ /QmrGbgsf lj?jf /f]Kb} j8f cWoIf ch'{g ;fpb nufot . dlGb/ kl/;/df Ps bh{g a9L /QmrGbg nufotsf hl8a’6Lsf lj?jf /f]lkPsf 5g . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?,/f;;

कञ्चनपुर, २८ असार । कृष्णपुर नगरपालिका वडा नंश्. २ बंकस्थित नव दुर्गा मन्दिर परिसरमा मंगलवार रक्तचन्दनका विरुवा रोप्दै वडा अध्यक्ष अर्जुन साउद लगायत ।

 

–तस्वीर ः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/राससप्रतिक्रिया दिनुहोस !
ताजा
सम्बन्धित खबरहरु

तातोखबर, ललितपुर /  नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा पार्टीका कोशी प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरुले कोशी प्रदेशमा भएको पहिचानको आन्दोलनको विषय उठाएका छन्।

काठमाडौं । सोलुखुम्बुको दुधकोसी गाउँपालिकाका ५१ वर्षीय राजु घिमिरे भन्ने काजी विश्वकर्माले श्रीमतीसहित तीनजनाको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेका छन्

तातोखबर, काठमाडौँ / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनस्तरका सामुदायिक सङ्घसंस्था र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित समितिमा आबद्ध नहुन मातहतका कमिटी र